Industrijska automatika ←

Transmiteri pritiska

Danfoss MBS 1700 transmiteri pritiska

MBS 1700

MBS 3000

MBS 3100

MBS 3250

MBS 5100

MBS 9200

MBS 32

MBS 33M

MBS 1750

MBS 3050

MBS 3150

MBS 4510

MBS 5150

MBS 9300

MBS 33

EMP 2

Danfoss (pretvarači) transmiteri pritiska proizvode se za industrijsku primenu više od 50 godina i danas nude najširi spektar od svih dobavljača. 

Danfoss transmiteri pritiska koriste se u zahtevnim industrijskim procesima. Tačni, robusni i izradjeni za dug životni vek, pouzdani su iz dana u dan, čak i u najtežim uslovima rada.
Proizvodjači gradjevinske, poljoprivredne i opreme za rukovanje materijalom za poljoprivredu, šumarstvo i rudarstvo suočeni su sa sve većim izazovima, pa s tim u vezi Danfoss dizajnira svoje transmitere kako bi zadovoljili najstrožije zahteve.

Kompaktni Danfoss transmiteri pritiska MBS i EMP 2 dizajnirani su za upotrebu u gotovo svim pomorskim industrijskim primenama i nude pouzdano merenje pritiska, čak i pod vrlo teškim uslovima rada.

Posetite nas

Radno vreme

Ponedeljak
-
Petak

09:00 - 16:00

GREJNA TEHNIKA - DELOVI

Gorionici

30 godina sa Vama,

sve na jednom mestu,

brza i laka saradnja.