Gasna tehnika←

Dungs

Presostat Dungs GW 50

Presostati GW - A4

Presostati GW A5

Presostati ATEX GGW

Kontrola nepropustnosti VDK-200

Dupli magnetni ventil DMV-D navojni

Magnetni ventil MVD

Multi blok MB-DLE 405 - 412

Multi blok MBZR-DLE 405 - 412

Stabilizator pritiska FRS

Multi funkcionalni ventil W-MF-507 - 512 SE

Regularor cirkulacije FRU

Regulator srednjeg pritiska FRM 25-50

Regulator nultog pritiska FRNG

Presostati LGW - A4

Presostati GW-A6

Presostati UB, NB

Diferencijalni klima set presostat KS

Kontrola nepropusnosti VPS

Magnetni ventil LGV 507

Dupli magnetni ventil DMV-D prirubnica

Multi blok MB-DLE 403

Multi blok MB-DLE 415 - 420

Multi blok MBZR-DLE 415 - 420

Filter gasa GF

Automatike za gorionike MPA, UV

Kontrola nepropusnosti VPM-VC

Regulator srednjeg pritiska FRM 65-80

Dungs je sinonim za čisto i sigurno sagorevanje gasova. Dungs proizvodi se koriste u raznim industrijskim primenama, kao što su proizvodnja hrane, proizvodnja metala, stakla, keramike i proizvodnja čelika. 

Gas, biogas i tečni naftni gas su derivati gde se koriste Dungs proizvodi. Proizvodjaci atmosferskih gorionika i gorionika, kondezacionih kotlova, premiks gorionika, gasnih motora kao i industrijska gasna instalacija su najveći korisnici Dungs proizvoda. 

Paletu Dungs proizvoda možete pogledati gore i preuzeti tehničku dokumentaciju.

Posetite nas

Radno vreme

Ponedeljak
-
Petak

09:00 - 16:00

GREJNA TEHNIKA - DELOVI

Gorionici

30 godina sa Vama,

sve na jednom mestu,

brza i laka saradnja.