Delovi za gorionike ←

Fida trafoi za uljne gorionike

8 20 CM 25 2 x 4 kW.

8/20 CM 25 2 x 4 kV

Fida 10 20 100 2 x 4 kV.

10/20 100% 2 x 4 kV

Fida 26 48 8 kV.

26/48 8 kV

10 20 CM 33 2 x 5 kW.

10/20 CM 33 2 x 5 kV

Fida 26 30 100 7 kV.

26/30 100% 7 kV

Fida 28 35 50 7 kV.
8 30 CM 25 1 x 8 kW.

8/30 CM 25 1 x 8 kV

Fida 26 40 7 kV.

26/40 7 kV

Strujni kabl Fida.

Strujni kabl

Posetite nas

Radno vreme

Ponedeljak
-
Petak

09:00 - 16:00

GREJNA TEHNIKA - DELOVI

Gorionici

30 godina sa Vama,

sve na jednom mestu,

brza i laka saradnja.