GIRSCH GASNI GORIONICI

Za zemni ili tečni gas, manjeg i većeg kapaciteta, za manje kotlove i industrijska primena, za nove instalacije ili za zamenu postojećih uljnih gorionika. 

Ova serija gorionika je jednostavno za svaku primenu. Gorionici serije RG isporučuju se kao kompaktne jedinice sa visokokvalitetnim gasnim rampama. 

Posebna pažnja je na dvostepenim i modulirnim gorionicima. Zavisno od potrebne količine toplote gorionik radi sa manjim ili većim učinkom. 

Modularna regulacija učinka gorionika radi na principu optimalne mešavine gasa i vazduha. Sagorevanje je konstantno u celom području nameštenog delovanja. 

Gorionik se isporučuje sa gasnom rampom i predviđen je za rad na 30 mbar za zemni gas i 50 mbar za tečni gas.

Visoki kapaciteti gorionika zahtevaju vazdušno stabilnu geometriju kućišta. Taj tehnički zahtev Giersch je zadovoljio promišljenom konstrukcijom gorionika serije MG. 

MG serija gorionika raspolaže optimizovanim dovodom vazduha za sagorevanje čime se garantuje sigurno pokretanje i pouzdan pogon. Vazdušni kanal kroz koji se usisava vazduh obložen je materijalom koji apsorbuje buku. 

Gorionici serije MG opremljeni su posebnim gasnim diznama tzv. Giersch NOx niskim diznama. Gas u gorioniku sagoreva gotovo bez CO. Gorionici se isporučuju u dvostepenoj i modularnoj izvedbi. 

Modularna regulacija učinka gorionika radi na principu optimalne mešavine gasa i vazduha. Sagorevanje je kontinualno u celom području nameštenog delovanja. 

Gorionik se isporučuje sa gasnom rampom i predviđen je za rad na 30 mbar za zemni gas i 50 mbar za tečni gas, izuzev seriju MG 3 koja radi na 50-100 mbar nazemnom gasu odnosno sa 100 mbar na tečnom gasu.

Potpuno automatski monoblok gasni gorionik, odobren u skladu sa DIN EN 676. 

Zavisno o vrsti izlaznog upravljanja raspoloživi su u dvostepeno progresivnoj (verzija Z), modularnoj (verzija M) ili u verziji dvostepeno progresivnom modularnom načinu rada (verzija ZM) Sa kontrolnom brzinom ventilatora većih performansi (verzija  DZM). 

Giersch serija MG-LN proizvode se za sagorevanje prirodnog gasa (verzija N) i tečnog gasa (verzija F). Sagorevanja sa niskim NOx i CO u skladu s emisijom EN676 klasa 3 (verzija LN). 

Niski šum, ventilator stabilan na pritisak. Ventilator gorionika kreće se sa leva na desno radi lakšeg pristupa i servisa koji štedi vreme, sa integrisanom zvučnom izolacijom, trofazni naizmenični napon, upravljačka jedinica sa ugrađenim monitorom plamena. 

U verzijama ZM i DZM sa automatskim sistemom curenja gasnih ventila, M-Bus komunikacija i optički nadzor.

Za zemni ili tečni gas, manjeg i većeg kapaciteta, za manje kotlove i industrijska primena, za nove instalacije ili za zamenu postojećih uljnih gorionika. 

Ova serija gorionika je jednostavno za svaku primenu. Gorionici serije RG isporučuju se kao kompaktne jedinice sa visokokvalitetnim gasnim rampama. 

Posebna pažnja je na dvostepenim i modulirnim gorionicima. Zavisno od potrebne količine toplote gorionik radi sa manjim ili većim učinkom. 

Modularna regulacija učinka gorionika radi na principu optimalne mešavine gasa i vazduha. Sagorevanje je konstantno u celom području nameštenog delovanja. 

Gorionik se isporučuje sa gasnom rampom i predviđen je za rad na 30 mbar za zemni gas i 50 mbar za tečni gas.

Visoki kapaciteti gorionika zahtevaju vazdušno stabilnu geometriju kućišta. Taj tehnički zahtev Giersch je zadovoljio promišljenom konstrukcijom gorionika serije MG. 

MG serija gorionika raspolaže optimizovanim dovodom vazduha za sagorevanje čime se garantuje sigurno pokretanje i pouzdan pogon. Vazdušni kanal kroz koji se usisava vazduh obložen je materijalom koji apsorbuje buku. 

Gorionici serije MG opremljeni su posebnim gasnim diznama tzv. Giersch NOx niskim diznama. Gas u gorioniku sagoreva gotovo bez CO. Gorionici se isporučuju u dvostepenoj i modularnoj izvedbi. 

Modularna regulacija učinka gorionika radi na principu optimalne mešavine gasa i vazduha. Sagorevanje je kontinualno u celom području nameštenog delovanja. 

Gorionik se isporučuje sa gasnom rampom i predviđen je za rad na 30 mbar za zemni gas i 50 mbar za tečni gas, izuzev seriju MG 3 koja radi na 50-100 mbar nazemnom gasu odnosno sa 100 mbar na tečnom gasu.

Potpuno automatski monoblok gasni gorionik, odobren u skladu sa DIN EN 676. 

Zavisno o vrsti izlaznog upravljanja raspoloživi su u dvostepeno progresivnoj (verzija Z), modularnoj (verzija M) ili u verziji dvostepeno progresivnom modularnom načinu rada (verzija ZM) Sa kontrolnom brzinom ventilatora većih performansi (verzija  DZM). 

Giersch serija MG-LN proizvode se za sagorevanje prirodnog gasa (verzija N) i tečnog gasa (verzija F). Sagorevanja sa niskim NOx i CO u skladu s emisijom EN676 klasa 3 (verzija LN). 

Niski šum, ventilator stabilan na pritisak. Ventilator gorionika kreće se sa leva na desno radi lakšeg pristupa i servisa koji štedi vreme, sa integrisanom zvučnom izolacijom, trofazni naizmenični napon, upravljačka jedinica sa ugrađenim monitorom plamena. 

U verzijama ZM i DZM sa automatskim sistemom curenja gasnih ventila, M-Bus komunikacija i optički nadzor.

Posetite nas

Radno vreme

Ponedeljak
-
Petak

09:00 - 16:00

GREJNA TEHNIKA - DELOVI

Gorionici

30 godina sa Vama,

sve na jednom mestu,

brza i laka saradnja.