Početna←

Merni instrumenti

Merači protoka goriva

Merači protoka goriva - Aquametro

Analizatori dimnih gasova - Testo

Analizatori dimnih gasova - MRU

Merenje dimnih gasova ima za cilj da ustanovi kontrolu procesa sagorevanja, saznanja da li izvor toplote zadovoljava uslove graničnih vrednosti emisije štetnih čestica u okolini. Merenje se vrši analizatoroma dimnih gasova, gde se ubacivanjem merne sonde u dimni kanal izvora sagorevanja meri sadržaj O2, CO, NO, NO2 (NOx), SO2, H2S, CkHi, CO2 te temperatura gasova i temperatura okoline. Dobijene vrednosti se upoređuju sa graničnim i utvrđuje da li zadovoljavaju vrednostima utvrđene propisima za zaštitu životne sredine.

Posetite nas

Radno vreme

Ponedeljak
-
Petak

09:00 - 16:00

GREJNA TEHNIKA - DELOVI

Gorionici

30 godina sa Vama,

sve na jednom mestu,

brza i laka saradnja.