Industrijske pumpe HP Technik ←

Pretovarne pumpne stanice HP Technik

Kompaktna dvostruka pumpa BIKO

Dvostruka pumpna jedinica
[ tip bik - 52, 54 ]

Pumpna jedinica
[ tip MOG 1900 ]

Pumpna jedinica
[ tip MOG - 50, 51 ]

Dvostruka pumpna jedinica
[ tip bik - 50, 51 ]

Dvostruka pumpna jedinica
[ tip bik - 55 ]

Dvostruka pumpna jedinica
[ tip SMG 2000 Bi Comfort ]

Pumpna jedinica
[ tip MOG - 53, 55 ]

Pumpna jedinica
[ tip MOG - 52, 54 ]

Posetite nas

Radno vreme

Ponedeljak
-
Petak

09:00 - 16:00

GREJNA TEHNIKA - DELOVI

Gorionici

30 godina sa Vama,

sve na jednom mestu,

brza i laka saradnja.